Eriçó comú

https://i2.wp.com/patrimonicientificeducatiu.files.wordpress.com/2018/02/bs-39-eric3a7c3b3-taxidermitzat-imgp9507.jpg?ssl=1&w=450

Anuncis

Premsa per herbari

Foto: Sergio Ruiz.M Mataró. Secció CC NN

 

Descripció:  La funció d’aquesta premsa és aconseguir plantes seques per preparar un herbari. Els herbaris són col·leccions de plantes que, gràcies a haver eliminat l’aigua del seu interior, es poden conservar molts anys si es guarden en bones condicions i es té cura dels insectes que puguin destruir-les.

 

Dintre la premsa hi ha papers assecants que absorbeixin l’aigua que desprèn la planta. Aquests papers s’han de canviar regularment per altres de secs, al menys dos o tres vegades, en el procés del premsat.

Per què surtin els líquids de la planta, aquesta ha d’estar sotmesa a pressions un xic elevades. Es pot aconseguir tibant fortament les corretges damunt les dues plaques de fusta que contenent els papers assecants i els cartrons de separació.

En els herbaris les plantes ja dessecades, van acompanyades d’una fitxa que  informa sobre el lloc de recol·lecció, el nom comú, el nom científic i, si cal, el seus usos.

Una de les funcions primordials dels herbaris és conservar les plantes per poder comparar-les i classificar-les; o sigui, per a la taxonomia. Antigament  els botànics les utilitzaven per a l’estudi de les plantes medicinals. El primer herbari del món el va fer el professor de la Universitat de  Bolonya Luca Ghini l’any 1551.

Datació :  Segle XX.  

Localització: Col·lecció particular. Mataró.

Dades Tècniques. Material: Fusta, cartró i corretges. Mides en cm: 10 x 46 x 38.

Nivells educatius: ESO

Ús didàctic: Aprendre a premsar plantes per preparar un herbari.

 Per saber-ne  més: 

Moreno, Efrain J. “El herbario como recurso para el

COM HI VEIEM

Objectius
Entendre alguns aspectes del funcionament de la visió humana.

Experiència
A) Angle del camp de visió
• Col•locar una persona amb la visió frontal en vers un compàs tancat que en els extrems porta triangles vermells. La base del compàs a de quedar per sota del nas.
• Sense canviar la posició de l’alumne, obrir el compàs 180º de forma que no pugui veure el triangle.
• Anar tancant a poc a poc un braç del compàs fins que pugui observa r alguna forma on es trobe el triangle i anotar l’angle.
• Seguir tancant fins que vegi perfecta ment el triangle vermell i anotar aquest segon angle.
• Repetir l’experiència tancant ara l’altre cantó del compàs.

Amb aquests angles es pot deduir el camp de visió de l’alumne.

B) Ull dominant
• En un a postura relaxada i amb la vista ben lliure, centra la mirada frontal en un punt concret situat a tres o quatre metres de distància.
• Estira el braç i senyala amb el dit índex el punt que has elegit.
• Ara tanca un ull i comprova si el dit segueix senyalant el punt.
• Ara tanca l’altre i fes el mateix.

L’ull amb que segueixis veient el punt ben senyalat és el teu ull dominant.

Edat
Ho poden fer fàcilment els grups de 6e i de 1r d’ESO (nivell 1).
També es podria fer amb alumnes de cursos inferiors.

Temps
Depèn si l’experiència es vol fer amb un o més alumnes però hauria de durar entre 5 i 10 minuts.